Gabiónové konštrukcie sa používajú najmä na spevnenie povrchu. Výborne však plnia aj estetickú funkciu – stále častejšie sa používajú aj ako oplotenie príbytkov či záhrad. Zabezpečujú moderný a nezvyčajný vzhľad, vďaka čomu sa stávajú čoraz viac populárnejšie. Aké sú výhody gabiónových košov a aká je ich montáž?

Čo sú gabióny?
Ide o kovové konštrukcie, ktoré sú vyplnené kameňom. Gabiónové koše sa zvyčajne vyrábajú v tvare kvádra alebo kocky a podľa potrieb sa spájajú do príslušnej podoby. Hlavnou funkciou je spevnenie povrchu. Svoje využitie však našli aj ako moderné oplotenie.

Aké sú výhody oplotenia v podobe gabiónových košov?

  • Variabilita – vďaka použitiu gabiónových košov môže mať oplotenie rôzny tvar a veľkosť.
  • Rýchla a jednoduchá montáž.
  • Prirodzený vzhľad – kameň patrí medzí prírodný materiál, ktorý navyše vyzerá moderne.
  • Ekologickosť – na výrobu gabiónových košov sa používajú materiály ako oceľ či kameň, ktoré sa dajú recyklovať.
  • Gabiónové koše výborne plnia aj protihlukovú funkciu.
  • Takmer žiadne nároky na údržbu.
  • Jednoduchá možnosť upravovania gabiónových košov.

Z čoho pozostáva montáž gabiónových košov?

Podložie
Základ každej dobrej stavby tvorí podložie, na ktorom bude umiestnená. Inak tomu nie je ani v prípade stavby oplotenia. Pred montážou samotných gabiónových košov je teda nevyhnutné zabezpečiť a pripraviť vhodné priestory – podložie musí byť rovné a dostatočne spevnené.

Ak sa rozhodnete pre gabiónový plot do výšky 1,8 metra, nepotrebujete betónový základ. Postačí dostatočne zhutnený podklad a správne zabetónovanie stabilizačných stĺpikov. Ak však oplotenie presahuje výšku 1,8 metra, odporúča sa pripraviť tenkú betónovú dosku vystuženú železom. Nemusíte sa obávať, doska nenaruší estetiku oplotenia – bude úplne prekrytá kameňom.

Osadenie stabilizačných stĺpikov
Stĺpiky slúžia na stabilizovanie gabiónových košov a zabezpečujú ich proti posunutiu. Ich osadenie je potrebné realizovať v prípade, že oplotenie presahuje výšku 40 centimetrov. Ak sa chystáte použiť nižšie gabiónové koše, môžete montáž stabilizačných stĺpikov vynechať.

Ak už máte pripravené podložie, ktoré spĺňa potrebné požiadavky, na rade je osadenie stabilizačných stĺpikov. To sa skladá z niekoľkých krokov – zameranie, vyvŕtanie dier, správne osadenie a zabetónovanie.

Dôležitá je hĺbka osadenia. Platí pravidlo, že čím je oplotenie vyššie, tým by ma byť stabilizačný stĺpik vložený hlbšie. Minimálna hĺbka, ktorú je potrebné dodržať, je 50 centimetrov.

Stabilizačný stĺpik musí byť zároveň nižší ako gabiónový kôš – dôvodom je následné prekrytie stĺpika kameňom.

Montáž gabiónových košov
Po zabezpečení stabilizácie nasleduje samotná montáž gabiónových košov. Tie sa navzájom spájajú špirálami. Používajú sa ešte gabiónové prepážky a distančné háčiky – umožnia spevnenie a fixáciu celej stavby.

Napĺňanie gabiónových košov kameňom
Plnenie gabiónových košov možno realizovať ručne alebo strojovo. Veľkosť a druh kameňov sa volí podľa použitej gabiónovej siete. Vkladá sa lomový kameň alebo iný materiál. Jednotlivé kúsky by mali byť dvakrát väčšie ako veľkosť oka gabiónového koša.

Gabiónové koše si môžete namontovať aj sami alebo to prenechajte na odborníkov. Výhodou je, že takéto oplotenie možno realizovať celoročne.

Foto: Bigstockphoto

Ohodnoť