Ekológia je momentálne čoraz rozoberanejšou témou, pretože sa to dotýka nás všetkých. Súčasťou je aj správne zaobchádzanie s odpadom, keďže ten vo veľkej miere ovplyvňuje životné prostredie. Ak ešte odpad neseparujete a chcete začať, máme pre vás pár základných informácií ako na to.

Ako správne recyklovať? Návod na to, ako triediť odpad (Foto: unsplash.com)

Druhy odpadu a ich recyklovanie

Asi každý pozná základné druhy odpadu, veď ich každý deň používame. Delí sa teda do nasledovných skupín: plasty, papier, sklo, tetrapaky, kovy, bioodpad, elektroodpad, oleje a textil. Plasty sú asi najrozšírenejším materiálom, čo sa týka obalov potravín a aj iných produktov. Existuje niekoľko druhov plastov a niektoré z nich nie sú recyklovateľné. Dávajú sa do žltého koša a najjednoduchšími plastami na recykláciu sú tie, ktoré majú na sebe symbol PET(1), HDPE(2) a PP(5). 

Papier tvorí 13% zmesového odpadu, pričom sa dá veľmi dobre recyklovať. Na recyklovanie sa používajú koše modrej farby. Pozor treba dávať na to, čo do koša s papierom nepatrí – mokrý papier, voskovaný papier, kartóny od vajíčok, toaletný papier a vreckovky. Sklo sa triedi do zeleného koša. Je to materiál vyrobený zo sklárskeho piesku a výhodou je neobmedzená možnosť recyklovania. Do skla nepatria zrkadlá, tabuľové sklo, žiarovky, plexisklo a porcelán.

Medzi kovy zaraďujeme hliník a železo. Najčastejšie tam vyhadzujeme konzervy, plechovky alebo alobal. Triedia sa do červeného koša. Do tetrapaku patria obaly z mlieka, džúsov, pretlakov a smotany. Medzi elektroodpad patria počítače, mobily, televízory a celkovo elektronika. Oleje sa zbierajú osobitne v domácnosti do vlastnej nádoby a potom ich môžete zaniesť na jednu zo 171 pump na Slovensku.

Ohodnoť