S pojmom geometrický plán sa stretávame pri výstavbe, prípadne pri rekonštrukcii nehnuteľnosti. V praxi sa jedná asi najčastejšie pre bežného človeka o výstavbu rodinného domu. Rovnako ho potrebujeme aj pri ďalších úkonoch spojených s nehnuteľnosťami ako je kúpa alebo predaj pozemku alebo spájanie viacerých pozemkov do jednej parcely. Rovnako tak opačný proces kde jednu väčšiu stavebnú parcelu delíme na viacero menších. Jedná sa teda o súbor technických podkladov a právnych úkonov. Vyhotovuje sa vždy na základe výsledkov geodetických prác.

Kedy potrebujeme geometrický plán?

Kedy potrebujeme geometrický plán? (Foto: dobrygeodet.sk)

V prípade že si chcete o problematike viac naštudovať tak odporúčame web dobrygeodet.sk Okrem základného zorientovania sa v problematike tu máte aj možnosť objednania geodetických služieb či už online cez internet alebo telefonicky. Rovnako je k dispozícii možnosť konzultácie so školeným personálom. Profesionálny geodeti zvládajú akúkoľvek požiadavku v obore takže ak aj máte atypické požiadavky, určite ich vyriešia k Vašej spokojnosti.

Geodetické práce pri výstavbe nového rodinného domu sú potrebné prakticky v každej fáze. Najčastejšie je to ale pred samotnou výstavbou kde Vám geodet pomôže vytýčiť hranice pozemku. To je dôležité napríklad aby ste vedeli kde máte postaviť svoj plot. Ďalej vykoná tiež takzvané umiestnenie stavby na pozemku a iné potrebné veci. Podobne sú jeho služby potrebné aj pri ukončení samotnej výstavby.

Text:PR

Ohodnoť