Pri slovnom spojení práca s tabuľkami v programe Excel sa takmer každému hneď vynorí v mysli jednoduchá tabuľka s označenými riadkami a stĺpcami, do ktorej zadávame údaje a dáta. Tabuľka nám potom umožňuje dáta spracovať a tiež usporiadať podľa toho, ako to práve potrebujeme a ako nám to vyhovuje. V skutočnosti ponúka tabuľkový softvér Excel mnoho spôsobov, ako pracovať s tabuľkami. Dokážeme vytvárať tabuľky, ktoré obsahujú dáta potrebné pre prezentáciu, ďalšie spracovanie či prehľad projektu.

PRÁCA S TABUĽKAMI v Exceli

PRÁCA S TABUĽKAMI v Exceli (Foto: PR)

Vytvorenie tabuľky v programe Excel a práca s tabuľkou predstavuje jednoduchý proces, ktorý je prehľadný aj vďaka dopredu vytvoreným bunkám. Program Excel umožňuje svojim užívateľom vytvoriť jednoduchú tabuľku, ktorej vzhľad sa dá meniť. Či už pomocou predpripravených štýlov alebo podľa vlastného uváženia. Formátovanie a návrhy môžete meniť podľa situácie a typu dát. Zmeny sú rýchle a nenáročné pre každého užívateľa.

Excel na výpočty na analýzu

Tabuľky nám dávajú nielen možnosť spravovať naše dáta, ale tiež ich rýchlo a ľahko analyzovať a vniesť do nich poriadok. Vďaka využitiu vzorcov a funkcií môžete svoju starú kalkulačku odložiť do zásuvky. Tabuľky v programe Excel vedia pomerne rýchlo a jednoducho pracovať so zvolenými vzorcami. Výsledky svojich číselných údajov dostávate preto oveľa rýchlejšie a navyše sa vyhnete zaťaženiu chybou, ktorá sa pri manuálnom počítaní môže ľahko vyskytnúť.

Veľkou výhodou sa stáva aj funkcia Rýchla analýza. Kliknutím na toto pole sa vám objaví ponuka nástrojov, ktoré by vám pri analýze tabuľky mohli pomôcť. Urýchlia tak dlhé hľadanie funkcií a operácií, ktoré by ste na analýzu údajov mohli použiť. Žiadnou novinkou nie je kopírovanie údajov medzi rôznymi tabuľkami a tiež pridávanie stĺpcov či riadkov na potrebné miesta.

Kontingenčné tabuľky ušetria hodiny práce

Tabuľky v Exceli predstavujú pomerne jednoduchý nástroj, vďaka ktorému udržíte svoje dáta pod neustálou kontrolou. Umožnia vám tiež analýzu a prácu s nimi. Je to nástroj, ktorý v priebehu svojej práce určite oceníte.

Ďalším efektívnym nástrojom Excelu sú kontingenčné tabuľky, ktoré svojim užívateľom umožňujú spracovanie dát na vyššej úrovni, pretože obsahujú pokročilé funkcie, ktoré je možné v tomto prípade využiť. Kontingenčné tabuľky slúžia na vizualizáciu vzťahu alebo závislosti dvoch štatistických znakov. Umožňujú rýchlu analýzu a tiež premietnutie nameraných alebo získaných dát do kontingenčného grafu, ktorý sa bude upravovať pomocou príslušnej kontingenčnej tabuľky.

Práca s bežnými i kontingenčnými tabuľkami v programe Excel je dnes znalosť, ktorá je považovaná za pomerne bežnú a zakladajú si na nej mnohí zamestnávatelia, ktorí sa zaoberajú spracovaním a analýzou dát. Pomocou kurzov môžete vytvárať a upravovať tabuľky veľmi jednoducho a ušetriť tak hodiny práce. Údaje vo svojich tabuľkách môžete filtrovať, zoraďovať a formátovať podľa potreby a rýchlym vymazaním sporných údajov môžete vidieť zmenu, ktorá sa v konečnom výstupe objaví v priebehu pár sekúnd.

Tabuľky programu Excel vám umožňujú vytvárať a spravovať dáta jednoducho a rýchlo. Práca s tabuľkami je pomerne nenáročná. Aj keď si teraz s programom Excel možno nerozumiete, keď porozumiete podstate tvorby, formátovania a úprav tabuliek, stane sa z programu Excel váš dobrý pomocník.

Text:PR

Ohodnoť