V celej Európskej únii je v prevádzke približne 40 miliónov tepelných čerpadiel a každý rok sa toto číslo zvyšuje takmer o milión novo nainštalovaných jednotiek. Tepelné čerpadlá majú v Európe dlhú tradíciu, k ich prvému rozmachu došlo v 70. rokoch minulého storočia a na obľube nestrácajú ani dnes. Výhody, ktoré prináša vykurovanie nehnuteľností tepelnými čerpadlami, sú, samozrejme, k dispozícii aj domácnostiam na Slovensku.

Využite vo svoj prospech skúsenosti európskych domácností s tepelnými čerpadlami

Využite vo svoj prospech skúsenosti európskych domácností s tepelnými čerpadlami (Foto: ivt.sk)

Nezáleží na tom, či hľadáte spoľahlivý zdroj lacného tepla pre veľký bytový alebo rodinný dom, príp. horskú chatu, tepelné čerpadlá vám majú vždy čo ponúknuť. V západnej Európe existujú projekty, v rámci ktorých tepelné čerpadlá vykurujú dokonca aj celé mestské štvrte či mestá, rovnako ako „obyčajné“ lodné kontajnery.

Myslite a počítajte dlhodobo, potom vyberte vhodný typ čerpadla

Pre vašu spokojnosť z výkonu tepelného čerpadla je zásadné vybrať ten správny typ. Skúsenosti zo západnej Európy ukázali, že pri výbere tepelného čerpadla je vhodné uvažovať dlhodobo a vziať do úvahy napríklad aj rastúce ceny elektriny či koniec podnetov zo strany štátu.

Tepelné čerpadlá sa medzi sebou líšia najmä tým:

  • odkiaľ získavajú energiu pre výrobu tepla (vzduch, geotermálne teplo),
  • akú majú spotrebu elektrickej energie pri výrobe tepla,
  • aký objem tepla sú schopné dodať.

Všeobecne je za najvhodnejšie považované tepelné čerpadlo zem / voda, ktoré získava energiu z geotermálneho tepla. Tento typ tepelného čerpadla je schopný dodať obrovský objem tepla a spotrebovať pritom úplné minimum elektrickej energie. Zároveň ide o tepelné čerpadlo, ktorého spoľahlivosť a úspornosť pretrváva aj vo veľmi nízkych teplotách.

Nevýhodou týchto tepelných čerpadiel je väčšia obstarávacia cena a nutnosť umiestniť zemné kolektory čerpadla na pozemok, t. j. majiteľ nehnuteľnosti musí disponovať pozemkom o veľkosti približne 200 – 400 metrov štvorcových.

Čerpadlo si kúpte u predajcu s preukázateľnými výsledkami

Rovnako ako v celej Európe, aj na Slovensku nájdeme predajcov, ktorí nedokážu poskytnúť zákazníkom objektívne výhodné odporučenie na tepelné čerpadlo aj z dôvodov obmedzenej ponuky. Veľmi rozšírené tepelné čerpadlá vzduch / vzduch či vzduch / voda majú výhody nízkej obstarávacej ceny a ľahkej inštalácie, výhodnosť ich prevádzky už môže ale zaostávať. Aj preto si zámer kúpy tepelného čerpadla konzultujte s predajcom, ktorý má v ponuke viac typov čerpadiel.

Taktiež si overte, či sú uvedené údaje o výkone čerpadla zodpovedajúce realite. Medzi výkonmi jednotlivých značiek tepelných čerpadiel je obrovský rozdiel a predajcovia či výrobcovia menej výkonnejších čerpadiel sa často uchyľujú k nekalým praktikám – poskytovaniu nepravdivých údajov. Aj keď ide o celoeurópsky zlozvyk, k jeho potlačeniu poslúži značka kvality Q, označenie platné v celej rade európskych krajín, ktoré zákazníkovi dá istotu toho, že:

  • údaje uvedené pri tepelnom čerpadle budú pravdivé,
  • hlavné komponenty tepelného čerpadla budú vyrobené v súlade s medzinárodnými a národnými predpismi,
  • zákazníkovi je k dispozícii servisná sieť s 24-hodinovou reakčnou lehotou,
  • na tepelné čerpadlo sa vzťahuje plná dvojročná záruka so záväzkom dodávok náhradných dielov po dobu najmenej 10 rokov,
  • dokumentácia tepelného čerpadla je v národnom jazyku.

Značka kvality Q je prideľovaná konkrétnemu produktu (tepelnému čerpadlu), t. j. nepostačí, pokiaľ toto ocenenie získalo len jedno tepelné čerpadlo z ponuky predajcu či čerpadlo, ktoré už viac nie je v predaji.

Pamätajte, že tepelné čerpadlo je investíciou na niekoľko desiatok rokov, preto sa vyplatí overiť si pravdivosť uvedených údajov, t. j. či majú tepelné čerpadlá u daného predajcu aj preukázateľné výsledky.

Skúsenosti zo Švédska, kde v 70. rokoch došlo k prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel ukazujú, že správne vybrané a kvalitne skonštruované tepelné čerpadlo má schopnosť spoľahlivo slúžiť desiatky rokov aj v prostredí dlhých zím s teplotami hlboko pod nulou.

Text:PR

Ohodnoť