Tepelné čerpadlá nie sú pre Európu žiadnou novinkou, k prvému masívnemu rozšíreniu u nich došlo v 70. rokoch minulého storočia. Ich schopnosti tak zhruba 50 rokov overujú chladné zimy Škandinávie aj mierne zimy Stredomoria. Aké sú skúsenosti majiteľov tohto zdroja tepla, a z čoho pramení prípadná nespokojnosť, to sa dozviete na nižšie uvedených riadkoch.

Nevýhody tepelných čerpadiel? Veľká časť z nich sú mýty a polopravdy

(zdroj: Shutterstock.com)

Kvalita tepelného čerpadla

Smutnou realitou tuzemského trhu je, že väčšina predajcov nie je schopná dať klientovi objektívne vhodné odporúčanie, pretože vedia inštalovať iba jednoduché systémy vzduch/vzduch či vzduch/voda. Všeobecne však platí, že najnižšie prevádzkové náklady, najväčší objem dodaného tepla a teplo vody majú tepelné čerpadlá zem/voda.

Pokiaľ majiteľ tepelného čerpadla hneď v úvode urobí chybu, že si nechá nainštalovať nevhodný typ čerpadla, bude odsúdený na:

• vyšším než očakávaným prevádzkovým nákladom, t. j. väčšiemu množstvu spotrebovanej elektrickej energie,
• riziku nedostatočných dodávok tepla či teplej vody pri vonkajších teplotách bod bodom mrazu.

Pri výbere tepelného čerpadla je zároveň nutné brať do úvahy:

• Niektorí predajcovia tepelných čerpadiel uvádzajú nepravdivé informácie o vykurovacom faktore tepelného čerpadla. Pri výbere je teda vhodné zohľadniť, či parametre tepelného čerpadla overil nezávislý skúšobný ústav a čerpadlo získalo ocenenie Európska značka kvality Q.
• Prevádzkové vlastnosti tepelného čerpadla sa menia v závislosti od vonkajšej teploty. Je preto nutné porovnávať vykurovací faktor tepelného čerpadla pri porovnateľných podmienkach, napr. A-7/W35, t. j. vonkajšia teplota -7 °C, teplota vykurovacej vody 35 °C.

Kvalita inštalácie

Nie je samozrejmosťou, že predajca tepelného čerpadla zaisťuje aj inštaláciu. Existuje hneď niekoľko možností toho, kto tepelné čerpadlo inštaluje. Preferovaným variantom je, pokiaľ inštaláciu zaisťuje tím skúsených remeselníkov samotného predajcu, ktorí sú schopní tepelné čerpadlo uviesť do prevádzky a následne aj servisovať. Pri iných spôsoboch inštalácie riskujete:

• zvýšený prevádzkový hluk,
• zvýšené tepelné straty z dôvodu nedostatočnej izolácie,
• v prípade nadmerných vibrácií tiež zvýšenú poruchovosť a skrátenú životnosť tepelného čerpadla.

Kvalita servisu

Tepelným čerpadlám je nutné zaistiť kvalitné servisné prehliadky a zásahy. Iba tak si zaistíte maximálnu živnosť a dlhodobo vysoký výkon. Skúsenosti ukazujú, že pravidelne servisované tepelné čerpadlo dokáže spoľahlivo slúžiť viac ako 20 rokov. Aj v Českej republike potom nájdeme tepelné čerpadlo, ktoré svojim majiteľom slúžilo spoľahlivo 27 rokov, viď https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/27let-provozu

Čo vyplýva z vyššie uvedeného?

Prevádzkové vlastnosti tepelného čerpadla môžu byť pre majiteľa sklamaním, je však možné vyvarovať sa toho v prípade, keď tepelné čerpadlo kúpite u kompetentného predajcu, ktorý je schopný odporučiť správny produkt, zaistiť jeho inštaláciu aj následný servis.

Komerčný článok

Ohodnoť