Vykurovanie domácností aj objektov plynom, resp. plynovým kotlom je úplne bežné a aj ekonomicky výhodné a pohodlné. Svoje výhody majú aj priemyselné plynové ohrievače využívané v halách, skleníkoch, priemyselných objektoch a podobne.

Výhody a nevýhody plynových ohrievačov

Výhody plynových ohrievačov

Plynové ohrievače sú najvhodnejšie pre objekty s obostavaným priestorom do 5 000 m3, na vykúrenie takýchto priestorov sú potrebné ohrievače s výkonom aspoň 200 kW. Sú teda určené pre objekty pre ktoré už elektrické ohrievače nestačia, ale nie sú až tak veľké, aby bol potrebný naftový ohrievač. Výhodu plynových ohrievačov je nízka obstarávacia cena, takže počiatočná investícia bude prijateľná. (zdroj: http://www.eprofi.sk/ohrev)

Okrem toho majú nízku hmotnosť a ľahko sa s nimi manipuluje aj preto, že ich povrch sa nezohrieva a tak nehrozí popálenie ani pri prevádzke. Vďaka menším rozmerom sa aj ľahko prenášajú. Nenáročná je aj údržba ohrievača. Obvykle stačí, ak ho necháte aspoň raz ročne skontrolovať v autorizovanom servise. Častejšie čistenie si vyžaduje zadná časť generátora, ktoré ale zvládne samy vlhkou handričkou. Plynový ohrievač sa dá využiť aj priestoroch, v ktorý sa nachádzajú zvieratá, napr. v stajniach alebo maštaliach a pod. aj v čiastočne izolovaných budovách, halách, skladoch a iných objektoch.

Nevýhody plynových ohrievačov

Plynový ohrievač je napojený na propán – butánovú fľašu a miestnosť je treba pravidelne vetrať, keďže pri prevádzke sa spotrebúva aj kyslík. Podobne ako naftové tak aj plynové ohrievače produkujú spaliny. Obstarávacia cena ohrievača je nízka, ale jeho prevádzka ja už nákladnejšia a odvíja sa aj od aktuálnych cien plynu. Keďže fungujú vďaka propán-butánovým fľašiam je potrebné ich pravidelne vymieňať. Okrem výmeny bomby si vyžadujú aj pravidelnú obsluhu.

Text: PR, foto: unsplash.com

Ohodnoť