O traktoroch a ich výhodách na malom hospodárstve

O traktoroch a ich výhodách na malom hospodárstve

Traktory už dávno nie sú len výsadou veľkých fariem, družstiev či súkromne hospodáriacich roľníkov. Menších či väčších rozmerov, s bohatým príslušenstvom alebo len v základnej výbave si stále častejšie nachádzajú uplatnenie aj…